Služby

Naše služby

Informačné systémy na mieru

Špecializujeme sa na vytváranie informačných systémov a softvéru na mieru, ktoré sú významné vďaka svojim unikátnym vlastnostiam a možnosti variabilnej konfigurácie na základe požiadaviek zákazníka.

Mobilné aplikácie

Narastajúci počet užívateľov mobilného internetu prízvukuje dôležitosť vytvárania mobilných riešení a orientácie v dostupných možnostiach. Pokrývame možnosti vývoja na všetkých základných platformách iOS, Android a Windows Phone.

Systémy plánovania, optimalizácie výroby a logistické systémy

Vyvíjame robustné a stabilné systémy pre efektívne skracovanie výrobných cyklov, sledovanie materiálových tokov a prehľadného riadenia výroby a skladov: ERP, SCM, Order Management System.

Webové portály a databázové systémy

Pre efektívne zdieľanie znalostí, riadenie spoločnosti a jednotlivých procesov vnútri organizácie slúžia webové portály, s možnosťou integrácie s existujúcimi Informačnými systémami.

Analýza, optimalizácia a konzultačné služby

Počas konzultácií so zákazníkom analyzujeme spoločne nastolený problém a navrhneme postupy pre optimalizáciu jednotlivých procesov.

Skúsenosti v úzko špecializovaných oblastiach

Know-how a dlhoročné skúsenosti z realizovaných projektov v nasledujúcich odvetviach sú zárukou efektivity a kvality riešení: hutníctvo, energetika, doprava, ekológia, logistika, automobilový priemysel