eBoard

Názov spoločnosti:Essity Slovakia s.r.o.

Spoločnosť sa historicky zaoberala lesníctvom a výrobou celulózy, aktuálne tiež vyrába jednorazové hygienické potreby.

Výzva:

V roku 2017 sa spoločnosť rozhodla investovať do inovácií. Aktuálne prebieha digitalizácia procesov a snaha o optimalizáciu nákladov zvyšovaním efektivity výroby. Inovácie majú za cieľ aj zvyšovanie kvality a bezpečnosti. Tak ako rokmi pribúdali do výroby nové systémy, zvyšovala sa náročnosť obsluhy a tým aj doba na zaučenie obsluhy linky. Toto sa v dobe, keď je nedostatok ľudských zdrojov javí ako kritický problém. Naše zadanie bolo analyzovať procesy vo výrobe a tieto procesy zredukovať,  optimalizovať a digitalizovať – odstrániť všetky papiere, procesy zachytené najčastejšie v exceli ako aj všetky tabule či nástenky.

Riešenie:

e-Board integruje rôzne systémy do jednej aplikácie zobrazenej na veľkej dotykovej obrazovke. Digitalizuje procesy, zjednodušuje prácu operátorov, ale aj manažérov priamo vo výrobe. Zbiera a koncentruje dáta, ktoré sa doteraz strácali a poskytuje nad nimi analytické výstupy, čo slúži na zvýšenie bezpečností, kvality a tým pádom prispieva aj k ziskovosti fabriky.

Vylepšenie / Výsledky:

 1. Šetrenie nákladov
  • Nahradenie licencií MS Win.
  • Miesta vo výrobe.
  • Ľudský čas.
  • Tlač – papier/toner.
 2. Digitalizácia procesov – minimalizácia potreby tlačených reportov, mailovej komunikácie, uchovávania údajov v súborovom systéme.
 3. Náhrada magnetickej tabule/nástenky.
 4. Efektívna centrálna distribúcia oznamov.

Uvažujete nad podobným riešením?

nezáväzná konzultácia