G-AddsPerf

Názov spoločnosti: Dumrath & Fastnacht

Spoločnosť zabezpečuje reklamu v tlačených a digitálnych médiách pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Má viac ako 100 000 klientov.

Výzva:

Spoločnosť Dumrath&Fastnacht je spoločnosťou s tradíciou, ktorá siaha do konca 18. storočia. Časom sa pretransformovala z vydávania klasických telefónnych a katalógových zoznamov (napríklad Zlaté stránky) na firmu, ktorá zabezpečuje komplexnú reklamu vo všetkých konvencionálnych, digitálnych a sociálnych mediách pre malých a stredných podnikateľov. Jednou z kľúčových oblastí je ponuka reklamy cez Google Adwords, kde nárast počtu klientov a partnerov vyžaduje vysoký stupeň automatizácie procesov.

Riešenie:

Navrhli sme na mieru šitú web aplikáciu, pomocou ktorej klient mohol svojím zákazníkom dokladovať efektivitu kampane a extrahovať cez AdWords API dáta kvôli fakturácii. Vyriešili sme napojenie nového systému na existujúcu IT infraštruktúru klienta, ktorá obsahovala SAP aj interný na mieru šitý IS.

Vylepšenie / Výsledky:

  • ušetrenie fakturačných nákladov
  • minimalizácia strát zákazníkov kvôli nedostatočnému dokladovaniu využitia zdrojov na kampaň
  • zníženie chybovosti a reklamácií zo strany zákazníkov
  • prístup kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta (k predošlej agende bol obmedzený prístup)
  • pravidelné reportovanie zákazníkom o efektivite reklamných kampaní

Uvažujete nad podobným riešením?

nezáväzná konzultácia