WasteTrack

Názov spoločnosti: Železiarne Košice

Vo výrobnom procese spoločnosti vzniká množstvo odpadov a potenciálnych odpadov. Vznik odpadov, ako aj nakladanie s nimi je spoločnosť povinná evidovať a informovať o tom štátne orgány.

Výzva:

Spoločnosť požaduje aplikáciu pre evidenciu vzniku a nakladaní s odpadom. Aplikácia musí zvládať bohatú organizačnú štruktúru klienta, zložité dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ako aj interné využívanie a zneškodňovanie niektorých druhov odpadu.

Riešenie:

Aplikácia umožňuje v jednoduchom zadávacom procese zaevidovať vznik a správu odpadu. Následne generuje požadované výstupy pre štátne orgány.

Navyše systém pracuje ako web aplikácia, to znamená, že má vysokú dostupnosť. Systém pracuje naprieč rozdielnymi časovými zónami, je multijazyčný a multikulturálny (pracuje s rôznymi sústavami merných jednotiek). To znamená, že používateľ si môže zobraziť spoločné korporátne výsledky napríklad v krátkych tonách, hoci sú vstupné dáta zadávané v európskych prevádzkach v metrických jednotkách a v amerických prevádzkach sú používane krátke tony.

Vylepšenie / Výsledky:

  • umožňuje používanie vo viacerých samostatných spoločnostiach
  • umožňuje manažovanie organizačnej štruktúry spoločnosti
  • zabezpečuje ochranu prístupu k dátam podľa príslušnosti používateľov k jednotlivým organizačným jednotkám
  • zjednodušená práca bežných používateľov

Uvažujete nad podobným riešením?

nezáväzná konzultácia