Captrack

Web aplikácia pre výpočet spôsobilosti výrobných procesov

Web aplikácia na báze ASP.NET pre výpočet parametrov spôsobilosti výrobných procesov v hutníckej fabrike. Pri kontinuálnej výrobe na výrobných agregátoch sa zaznamenáva obrovské množstvo dát. Systém realizuje ich štatistické vyhodnotenie tak, aby výsledky boli ukazovateľom plnenia obchodných zmlúv, ako aj podkladom pre plánovanie opráv výrobných zariadení.

Zákazník:
U. S. Steel Košice, s.r.o.

DufPerf

Web aplikácia pre automatizáciu fakturácie

Web aplikácia pre nemeckú firmu na automatizáciu fakturácie zákazníkov za objednané služby a produkty. Automaticky sleduje stav objednávok, získava dáta z externých zdrojov, vytvára a zasiela reporty a generuje a zasiela podľa konfigurácie faktúry v reálnom čase zákazníkom. Vývoj realizovaný na JEE platforme Vaadin na DB Oracle 11g.

Zákazník:
Dumrath&Fassnacht

EkoApp

Webové služby prenosu údajov z imisných staníc

Webové služby v prostredí ASP.NET a komunikačné moduly, pravidelne prenášajúce údaje z imisných monitorovacích staníc pre potreby ekologického informačného systému publikujú denné, mesačné a ročné protokoly o emisiách a poskytujú prehľad ukazovateľov z oblasti vôd, odpadov a ovzdušia.

Zákazník:
U. S. Steel Košice, s.r.o.

SIMS Pay

Kreditný systém platby za elektrickú energiu

Diaľkové sledovanie a odčítanie spotreby elektrickej energie, zapínanie/vypínanie elektromeru podľa stavu kreditu. Prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Export a notifikácia údajov o spotrebe.

Zákazník:
Transtech s.r.o.

bCashCoach

Mobilná aplikácia pre iPhone

bCashCoach iPhone aplikácia je užitočný nástroj pre zaneprázdnených rodičov napomáhajúca v procese učenia svojich detí o hodnote peňazí a ekologických návykoch. Poukazuje na základné koncepty pri manipulácii s peniazmi a aktívne ich zapája do tvorby "virtuálnych" peňazí splnením rodičom stanovených úloh s ekologickým zameraním.

detaily

EclissIS

Elektronický ponukový systém

Web aplikácia slúžiaca na evidenciu kontaktov, vytváranie cenových ponúk a sledovanie obratov.

Zákazník:
ECLISSE Slovakia, s.r.o.

"We don’t just create software ... we simplify your life"

Informačné systémy na mieru a webové portály

Špecializujeme sa na kompletný proces vývoja informačných systémov, zákazníckych a korporátnych webových portálov na základe požiadaviek zákazníka.

Mobilné aplikácie

V oblasti mobilných aplikácií poskytujeme dizajn a vývoj aplikačných riešení pre všetky majoritné mobilné platformy (iOS, Android, Windows Phone).

Spolupráca na projektoch

Sme otvorení spolupráci na projektoch outsourcovaním našich skúsených developerov.

Realizované projekty

Najnovšie realizované projekty pre zákazníkov:

DufPerf – web aplikácia pre automatizáciu fakturácie
Plánovanie výroby a efektívneho využívania pracovného času
Adaptácia open source portálu Liferay