Klienti

Konica logo
Konica logo
Konica logo
Konica logo
Konica logo
Konica logo
Konica logo
Konica logo
Konica logo

Realizované projekty

Dumrath & Fassnacht logo

G-AddsPerf

Navrhli sme na mieru šitú web aplikáciu, pomocou ktorej klient mohol zákazníkom dokladovať efektivitu kampane a extrahovať cez AdWords API dáta kvôli fakturácii. Vyriešili sme napojenie nového systému na existujúcu IT infraštruktúru klienta, ktorá obsahovala SAP aj interný na mieru šitý IS.

Celá prípadová štúdia
BPMK logo

SimsPay

Kreditný systém platby za elektrickú energiu. Nájomník zaplatí čiastku, na základe ktorej mu vznikne kredit - konkrétne množstvo kWh, ktoré má nárok spotrebovať.

Celá prípadová štúdia
Essity logo

eBoard

EBOARD integruje rôzne systémy do jednej aplikácie zobrazenej na veľkej dotykovej obrazovke. Digitalizuje procesy, zjednodušuje prácu operátorov, ale aj manažérov priamo vo výrobe.

Celá prípadová štúdia

Železiarne
Košice

GBCO2

Spoločnosť ESTEN vyvinula systém GBCO2. Systém vytvára stromovú štruktúru výrobných jednotiek podniku a eviduje množstvá materiálov vstupujúcich a vystupujúcich z výrobného procesu podniku.

Celá prípadová štúdia

Železiarne
Košice

WasteTrack

Aplikácia umožňuje v jednoduchom zadávacom procese zaevidovať vznik a správu odpadu. Následne generuje požadované výstupy pre štátne orgány.

Celá prípadová štúdia

Uvažujete nad podobným riešením?

nezáväzná konzultácia